​Therese Sjöberg

Rammakare
therese.f.sjoberg@stockholm.se
08-508 31 568
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer