BOK – Barnens offentliga konst Vårberg 2018

År 2018
Plats Vårberg

I samband med den stora konsttävlingen i Vårberg, som Stockholm konst och Stadsledningskontoret arrangerade inom ramen för Fokus Skärholmen, genomfördes flera tillfälliga konsthändelser under namnet BOK – Barnens offentliga konst.

Under maj 2018 hade eleverna i klass 1 C på Söderholmsskolan i Vårberg tillsammans med konstnären och pedagogen Anita Wernström och klassläraren Jessica Svahlin utforskat vad offentlig konst kan vara, hur den ser ut och vilken betydelse skala och perspektiv har. Barnen tog gruppvis fram sex olika skissförslag, som sedan skurits ut i plywood och placerats på en av de tre möjliga platserna för konst som ingår i den stora tävlingen. Platsen valdes ut genom en omröstning i klassen.

Verken visades 5–28 juni 2018.