Fantasiträd på förskolan Kastanjen

Förskolan Kastanjen angränsar till parken Bergsgruvan på Södermalm. Det var också natur och grön hållbarhet som var utgångspunkten för Valeria Montti Colques konstnärliga gestaltning HästKastanjen

Skapandeprocessen startade med workshoppar för barn som fick arbeta med enkla skulpturer, teckningar och collage. Syftet var att ta vara på barnens förmåga att fantisera fritt. Vissa av barnens alster blev sedan infogade i verket.

Valeria Montti Colque skapade originalbilderna i akvarell och tog även fram objekt i lera. Dessa element fotograferades, bearbetades digitalt och fogades samman ett färgstarkt och händelserikt bildcollage. Bilderna trycktes slutligen på ljudabsorbenter, placerade på fem platser i förskolans interiör.

Huvudmotivet är ett kastanjeträd som växer ur en häst. I trädet finns en hel värld som vibrerar av liv och parallella händelser. En pojke fiskar tillsammans med en gepard. En flicka sover i en gorillas armar. Människor, djur och växter från olika världsdelar lever här sida vid sida i glädje och samförstånd.

Valeria Montti Colques formspråk är karaktäristiskt i sitt medryckande, figurativa uttryck som binder samman många olika stilar. Inspirerad av myter, religioner, film, teater, latinamerikansk folkkonst och populärkultur skapar hon vindlande, detaljrika kompositioner som ständigt kan upptäckas på nytt. Hennes bilder är symbolfyllda och metaforrika. 

Intentionen med HästKastanjen var både estetisk och pedagogisk. På ett visionärt sätt förmedlas här en drömbild av ett idealsamhälle där olikheterna förenar och skilda kulturer berikar varandra utan att hamna i konflikt.

Valeria Montti Colque, född 1978, är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon har medverkat i en rad utställningar och performanceföreställningar i Sverige och utomlands, bland andra på Världskulturmuseet i Göteborg, Kunsthall 3.14 i Bergen och Savvy Contemporary i Berlin. Hon har även genomfört offentliga konstuppdrag för Haninge kommun och Stockholm konst.

Konstprojektledare: Paola Zamora