Hoppingivande destruenter som följer oss in i framtiden

Ungdomsbostäder i det nya bostadsområdet Drevvikshöjden i Farsta har berikats med ny konst. I sin gestaltning har Matti Sumari utgått från den lokala miljön och tankar kring hållbarhet och människans livscykel. Förlagor till hans skulpturala verk är nedbrytande mikroorganismer, så kallade destruenter. Dessa livsformer lever vanligtvis i det avfall som människan skapar. De har anpassat sig till ogästvänliga miljöer och omvandlar plast till organisk materia.

Sumaris gestaltning består av tre delar: en bronsskulptur utomhus (Nedbrytaren), en skulpturgrupp med 12 verk i brons på räcken inomhus (Medhjälparna) och den tredje delen med 15 reliefer i plast (Bordsgästerna), som monterats på väggarna runtom gradängen. 

Motiven är förstorade mikroskopbilder av relativt nyupptäckta arter av bakterier, svamp och enzymer som alla kan livnära sig på att bryta ner plast. Bronsmaterialet gör skulpturernas ytor självrengörande tack vare metallens bakteriedödande egenskap – den så kallade oligodynamiska effekten. Utomhusskulpturen är till sin form en sammansmältning av olika nedbrytande organismer.

I Sumaris konst är de nedbrytande organismerna sympatiska och hoppingivande karaktärer som följer människan in i framtiden. ”Nedbrytarna har kraften att demontera det starkaste av material på liknande sätt som varje ny generation bryter ned tidigare tankestrukturer”, säger Matti Sumari. I hans konstnärliga gestaltning förenas humor och allvar. Den visuella upplevelsen sätter också i gång funderingar kring den ohållbara exploateringen av jorden och vilka oväntade bundsförvanter människan har i kampen mot de avfallsberg som hon själv skapar.

Matti Sumari, född 1987, är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå. Han arbetar i huvudsak med skulptur i brons och återanvänd plast som material. Sumari har bland annat ställt ut på ACUD Galerie i Berlin, Schimmel Projects – Art Centre i Dresden, Sjöbo konsthall och Malmö Konsthall. Han är också en av konstnärerna som driver utställningsplattformen Alta Art Space i Malmö.

Konstprojektledare: Monika Nyström