Hubben av Maria Friberg i Västerängshallen

En ny sporthall – Västerängshallen – reser sig nu i anslutning till Johan Skytteskolan och Ekängens skola. I en nisch med en sittbänk på den västra fasaden har Maria Friberg skapat en konstnärlig gestaltning som estetiskt och tematiskt anknyter till hennes tidigare uppförda verk på Johan Skytteskolan.

Det nya konstverket Hubben är ett fotografi som avbildar en sladdhärva mot en orangeröd bakgrund. Fotografiet är monterat i härdat laminerat glas. Den varma färgtonen fungerar som en flagga för en plats där man kan träffas. De svarta kablarna framstår som linjer i en gigantisk teckning. Bilden innehåller komplexa detaljer. Det som vi först förknippar med teknik och utveckling gestaltas på vissa ställen som virkade, knutna och flätade trådar. Högteknologin och traditionellt hantverk möts i en humoristisk genuskommentar. Tekniskt trassel och garntrassel har förbluffande mycket gemensamt.

Motivet kan naturligtvis tolkas både bokstavligt och symboliskt. Trots utvecklingen av den trådlösa tekniken är tilltrasslade sladdar ett vanligt inslag i våra hem och på våra arbetsplatser. De tilltrasslade sladdarna är samtidigt en visuell påminnelse om vår tids kommunikationskanaler och det komplexa, världsomfattande informationsflöde som både skapar oändliga möjligheter och svårlösta komplikationer.

Maria Friberg arbetar huvudsakligen med fotografi och video, men även ljud och ljus utgör vitala element i hennes precisa formspråk. Hon blev känd för sina omsorgsfulla iscensättningar av sociala strukturer och maktsystem. Den existentiella tematiken i hennes konst handlar om genus, vår livsmiljö och omvärld. Foto- och videoverken anknyter ofta till målarkonsten och kännetecknas av estetisk förfining, poetisk skönhet och känslomässig tyngd som manar till eftertanke och omvärderingar av våra invanda föreställningar och tankemönster.

Maria Friberg, född 1966, utbildades vid Nordiska konstskolan i Karleby i Finland, Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och på Myndlista- og handíðaskóli Íslands. Hon har haft en rad separatutställningar i Sverige och utomlands. Friberg är representerad vid bland annat Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs konstmuseum och på Kiasma i Helsingfors.

Konstprojektledare: Ann Magnusson