Konstpaus #5: Tina Willgren

Den erkända svenska konstnären Tina Willgren har i samarbete med Stockholm konst klippt om sin uppmärksammade film After Hours i tre olika varianter för stadens stora LED-skärmar.

Tina Willgren rör sig hemtamt i den digitala konstvärlden och arbetar främst med rörliga bilder. Hon använder sig av en spelmotor som en slags collage-generator för att kombinera material från många olika källor till ett eget unikt uttryck. En mängd 3d-modeller, grafiska element, fotografier och animationer förvrängs, bearbetas och till och med felanvänds så att nya samband och kombinationer uppstår. Hon beskriver själv sitt arbete som ett sätt att processa interneterans bildflöde och den föränderliga värld som oavbrutet når oss genom våra skärmar.

Filmen After Hours visar ett psykotiskt dansgolv där fragment av människoskepnader eller avatarer, kläder och andra artefakter dansar asymmetriskt på ett blinkande discogolv. Det är som att vi bjudits in till en hemlig klubb eller en ’wunderkammer’ där digitala halvfabrikat möts för att dejta och slå sig ihop till något nytt: en ny typ av livsform. En märklig ömhet infinner sig inför detta datorgenererade men - i rörelserna - märkligt mänskliga digitala skrotupplag. Så är verket också inspirerat av ett laggande dansgolv i onlinevärlden, det numera ålderdomliga Second life.

- Jag är intresserad av hur egna kroppsliga upplevelser av rörelse kan projiceras på virtuella figurer, speciellt när tekniken inte fungerar som den ska. Och hur vi via störningar i bilden som uppstår, föreslås en ny slags kropp, säger Tina Willgren

Filmen visas i tre unika versioner, klippta och anpassade efter skärmanas olika förutsättningar och skillnaderna i stadsrummet. Som ett extra, digitalt nattliv, dygnet runt.

Under 2021 har Stockholm konst bjudit in sex svenska och internationella konstnärer att visa verk på de stora LED-skärmarna på Kungsgatan, Stureplan och Katarinahissen. Projektet startade i februari 2020 som ett samarbete mellan Stockholm konst, Atracta och Hufvudstaden.

Tina Willgren (f. 1972) är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och hennes videoverk har under de senaste åren visats i stor omfattning på utställningar, biennaler och i olika screeningprogram världen över. 

Curatorer: Frida Cornell och Stefan Otto