Monument till minne av Maria Sandel

Maria Sandel (1870–1927) var Sveriges första kvinnliga arbetarförfattare. Hon föddes i en fattig familj på Kungsholmen. 18 år gammal emigrerade Sandel till USA, där hon arbetade som hembiträde och debuterade med några dikter i den svenskspråkiga tidningen Nordstjärnan. Tillbaka i Sverige gav hon ut sin första novellsamling Vid svältgränsen 1908. Hon levde resten av sitt liv på Kungsholmen och trots knapp ekonomi, en svår hörselskada och allt sämre syn fortsatte hon skriva. Hon publicerade sex böcker, varav fyra romaner och två novellsamlingar. Hon försörjde sig som hemstickerska och lämnade aldrig sin proletära miljö som hon realistiskt beskrev i sina berättelser. Förutom fattigdomens umbäranden skildrade Sandel svåra ämnen som prostitution och barnamord. Parallellt med böckerna publicerade hon ett femtiotal dikter i arbetarpressen. 

2018 gav Maria Sandelssällskapet i uppdrag åt skulptören Sam Westerholm att skissa på ett minnesmärke över författaren som skapat en milstolpe i svensk arbetarlitteratur. Resultatet blev en minnessten i grårosa granit på en sockel i samma material. 

Minnesstenen gestaltar i relief ett porträtt av Maria Sandel samt ett antal karaktäristiska scener ur hennes böcker. Precis som Sandel i ord är Westerholm verklighetsskildrare i sin bildkonst. I hans verk är innehållet buret av god form och ljusets betydelse för helhetsintrycket. I kombination av hög- och planrelief har Westerholm skapat en bildberättelse som ger ett nytt liv både åt Maria Sandel och åt hennes skönlitterära gestalter. 

Skulpturen är placerad i Sankt Göransparken intill husgrunden efter den nödbostad där Maria Sandel levde en stor del av sitt liv. 

Konstnären Sam Westerholm, född 1947 i Finland, är bosatt i Ösmo utanför Stockholm. Han är utbildad bland annat vid Konstfack, Gerlesborgsskolan och Kungl. Konstakademien, där han var specialelev för Bror Marklund. Westerholm har haft ett drygt sextiotal separatutställningar och deltagit i många samlingsutställningar runtom i Sverige, Norden och Baltikum. Han är representerad i offentliga miljöer, landsting, kommuner och privata institutioner i Sverige och utomlands. Bland hans verk finns skulpturgruppen I arbete för arbete på Olof Palmes torg i Göteborg och Ivar Lo Johansson i Tungelsta centrum.