Montering av Idun Baltzersens grafiska betong

Ett träsnitt har legat till grund för den grafiska betongen som anlände i stora block och passades in på plats. Verket mäter ca 4 x 20m och föreställer barn i olika skalor som ägnar sig åt skolgårdens aktiviteter. Det manar till både fantasi och eftertanke.

Interiört kommer Skanskvarnsskolan även få ett verk av Sara Möller. De båda nya gestaltningarna skapar en helhet tillsammans med den befintliga fresken av Nils Nilsson från 1949 som är uppförd i centralhallen. Det är en av Nordens största fresker med storleken 9,5 x 14 meter.

Ombyggnaden av skolan beräknas vara klar under 2022.