Ny konst av Karl Larsson i Heliosparken

Rivningen av tidigare industribebyggelse har gett plats åt nya lägenheter i Hammarby sjöstad. Området har även berikats med allmänna ytor och små parker i de nya bostadskvarteren.

Karl Larssons konst är ofta lika starkt förankrad i den visuella som i den litterära kulturen. I Heliosparken har han skapat ett verk direkt på marken. En sarg i aluminium har fyllts med sten och fixerats med betong. Skulpturen föreställer silhuetten av poeten Emily Dickinson som barn.

Dickinson (1830–1886) anses vara en av 1800-talets djärvaste och mest experimentella poeter med ett djup inflytande på 1900-talets modernistiska poesi. Hennes diktning är präglad av spänningen mellan sträng uppfostran och behovet av frihet och kärlek. Återkommande teman är naturens kretslopp, det ensamma jagets kamp och tankar kring livets gång. Under Dickinsons livstid – tillbringad under eremitliknande förhållanden i hemmet i Amherst, Massachusetts – publicerades endast sju av hennes dikter. Efter hennes död upptäcktes över halvtannat tusental diktverk som tryckts i olika utgåvor.

Karl Larsson tog fasta på att Dickinsons poesi avspeglar ett isolerat liv som till stora delar pågick inomhus. Världen togs in genom litteratur, fantasier och just fönster. Skulpturen Windows anspelar på växelverkan mellan inre och yttre världar och det komplicerade förhållandet mellan instängdhet och frihet. Varje sten i Karl Larssons verk symboliserar människans komplexa natur. Det figurativa formspråket med taktila kvaliteter och det konceptuella innehållet samspelar med omgivningen, väcker nyfikenhet och manar till eftertanke.

Karl Larsson, född 1977, är utbildad vid Konstfack i Stockholm. Han är gästlärare på Konsthögskolan vid Umeå universitet. Han ställer regelbundet ut, både i grupputställningar och separat. Larsson har även publicerat en rad diktsamlingar.

Konstprojektledare: Monika Nyström