Nya konstnärliga gestaltningar av Leontine Arvidsson och Jens Fänge

Saluhallen uppfördes 1888 och har bevarat sin funktion sedan dess. För ritningarna stod arkitekterna Isak Gustaf Clason och Kasper Salin. Fastigheten har ett synnerligen stort kulturhistoriskt värde. Under årens lopp har Östermalmshallen gått igenom några renoveringar, den senaste 2016–2020.

Leontine Arvidsson har skapat en konstnärlig gestaltning som är monterad i taket i passagen mellan Östermalmshallen och innegården till Villa Dagmar – Hotel Diplomat. Konstverket tar avstamp i värdet av det som kasserats. Den skulpturala installationen i flera delar heter Bäst före: torsdagen den 12 mars 2020.

Formerna kommer från de betongklumpar och armeringar som frigjordes under fastighetens renovering. Konstnären har tagit vara på delar av den åldrade konstruktionen som betvingats av den fysiska kraften från redskap och maskiner under rivningsprocessen. Därefter har den oregelbundna formen gjutits i brons. En speciellt anpassad ljussättning skapar skuggspel som är en viktig dimension av verket. I ett distinkt formspråk har Arvidsson skapat ett konstverk, där det gamla får leva kvar i det nya.

Leontine Arvidsson, född 1974, är utbildad vid bland annat Stockholms Filmskola 1995–1996 och vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2009–2014. Hon har även gått dansutbildning och just dans har påverkat hennes bildspråk på ett särskilt sätt. Arvidsson har arbetat med olika material och tekniker. Hon har blivit känd för sina abstrakta gestaltningar i armeringsjärn, som bänts, vridits och krökts för att slutligen förvandlas till svävande skulpturer. På samma sätt som tecknare drar streck efter streck på papper besitter Arvidsson förmågan att teckna i luften.

För södra väggen i passagen mellan Nybrogatan och Villa Dagmar har Jens Fänge skapat sex patinerade bronsreliefer men inslag av måleri. Utgångspunkten var enkla wellpappkartonger som dagligen hanteras i saluhallar. Idén var att förvandla ett prestigelöst, förbrukat vardagsmaterial till ett unikt konstnärligt objekt i beständigt material och med estetisk kvalitet. Kompositionen är huvudsakligen abstrakt men kompletteras med figurativa, berättande sekvenser. Titeln Hertigens kartonger anknyter till Erik Beckmans experimentella roman från 1965. Som Beckman i ord, skapar Fänge fragmentariska berättelser i bild, ett collage av betydelser.

Jens Fänge slog igenom i mitten av 90-talet med figurativa målningar i ljusa pasteller med stark karaktär. Med tiden förändrades hans färgpalett och den går idag mer mot ockra och jordnära toner. Från dukens platta yta har Fänge gått över till alltmer plastiska gestaltningar. Målningarna har förvandlats till assemblagen – underfundiga kompositioner där det figurativa och abstrakta får leva sida vid sida.

Jens Fänge, född 1965, är utbildad vid Hoveskous målarskola 1987 och på Valands konsthögskola 1989–94. Han har ställt ut på Göteborgs konstmuseum, Moderna Museet och Bonniers konsthall i Stockholm, Museet for samtidskunst i Oslo med flera. Sedan 2017 är Jens Fänge ledamot av Kungl. Konstakademien.

Konstprojektledare: Dan Wirén 

Plats: Östermalmshallen, Östermalmstorg
Passagerna mellan Östermalmshallen och Villa Dagmar – Hotel Diplomat