Visuella portaler mellan natur och kultur

Stockholm konst har på uppdrag av Sisab arbetat med konst för förskolan Kaprifolen i Hässelby Villastad. En förskola som tidigare funnits här brann ner 2015. På samma plats restes en ny byggnad. 

En ny konstnärlig gestaltning av Emil Holmer är placerad på ett staket som avgränsar lekytan med lekredskap från en naturskog som även den är en del av förskolans gård och används pedagogiskt. Barnens forskning kring mikro- och makroperspektiv och hur naturen är uppbyggd, är ett tema på förskolan.

Den konstnärliga gestaltning Formler – bilder på molekylär nivå för barn består av sex bilder tryckta på härdat glas som till största del är transparenta. Originalbilderna har arbetats fram i ateljén. Holmer är intresserad av barnens känslighet för sinnesintryck och deras förutsättningslösa sätt att undersöka sin omgivning. Hans kompositioner och bildspråk anknyter till barnteckningar som en unik uttrycksform. Samtidigt är de förankrade i konsthistorien och modernismens avancerade formexperiment.

Gränsen mellan det abstrakta och det figurativa upphävs här. Tiden och rummet smälter ihop. Bilder har inget fast centrum utan kan upplevas från olika håll. Barnen görs därmed till medskapare i stället för att vara passiva betraktare. I teckenkonstellationerna uppenbaras en komplex värld som de fritt kan associera till. Konstnärens intention var att skapa en visuell portal mellan förskolan och naturen och inspirera barnens upptäckarglädje, tankar och känslor. Konstverket är en hyllning till barnens genuina förmåga att se och uppleva långt innan inlärda bildkonventioner börjar färga av sig på deras tolkningar.

Emil Holmer, född 1975, är utbildad vid Nordiska Konstskolan i Kokkolla och Umeå Konsthögskola. Sedan 2003 är han verksam i Berlin. Han har ställt ur i Sverige och utomlands, bland annat på Galerie Michael Janssen i Berlin, Galleri Brandstrup i Oslo, Norrtälje konsthall och Centre Culturel Montreuil i Paris. Holmer finns representerad på Malmö Konstmuseum, Uppsala konstmuseum, Stockholms landsting och i en rad privata samlingar. Han har skapat offentliga gestaltningar på Mölndals sjukhus och på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

Konstprojektledare: Susann Brännström