Åkeshovs sim- och idrottshall

Konstnär: Carl Boutard
Titel: Mo(der)nism
Beställare: Fastighetskontoret
Foto: Mattias Ek