Förnimmelser om - kring stenarnas tid

Konstnär: Maria Hedlund
Plats: Medborgarhuset
Foto: Naina Helén Jåma