Förnimmelser om - kring stenarnas tid

Plats: Medborgarhuset
Konstnär: Maria Hedlund
Foto: Naina Helén Jåma