Open Source

Konstnär: Katarina Löfström
Plats: Nybroplan, tillfällig gestaltning 
Foto: Naina Helén Jåma