Open Source

Konstnär: Katarina Löfström
Plars: Nybroplan, tillfällig gestaltning 
Foto: Naina Helén Jåma