Relationellt Samarbete

Konstnär: Sonia Hedstrand
Plats: Rågsveds Fritidsgårds trapp
Foto: Naina Helén Jåma