Xavier Veilhan portrait

Photo © Diane Arques / ADAGP, Paris & BUS, Stockholm, 2018


Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer