Alle menschen müssen sterben (Alla människor måste dö)

Konstnär Sundström,Isak
Teknik/Material Ljud
Koordinater lat: 59.3427998 long: 18.049363

Ljudverk 43 min. Uppläsare tv-kommentatorn Göran Zachrisson och skådespelaren Stina Ekblad. 

Verket Alle menschen müssen sterben består av utdrag ur minnesord från dagstidningar mellan 1990–2008. De är formella och anonymiserade levnadsteckningar som återger och försöker sammanfatta en människas hela liv på bara några få rader. Vad blir kvar av en människa när hon dör? Många gånger liknar texterna ett slags meritförteckning över vad personerna åstadkommit för bedrifter och framgångar. Föreningsliv och trohet till företagen de arbetat för lyfts ofta fram. Utan personnamn eller foton framträder här en annan bild av en mer allmän och anonym död som formar ett slags kollektivt minne av det enskilda livet.

Isak Sundström arbetar genreöverskridande i flera olika medier, tekniker och material. I sina arbeten använder han sig av en mångfald tekniker och material så som text, objekt, ljud, musik och performance.

*Alle Menschen müssen sterben är en koral av Johann Sebastian Bach. Koralen är vanlig på begravningar.