JUAN PEDRO OCH VANIA GÅR PÅ ZOO / JUAN PEDRO Y VANIA VAN AL ZOOLOGICO

Konstnär Fabra,Juan-Pedro
Teknik/Material Video, Måleri, Bok
Koordinater lat: 59.2947693 long: 17.9340737

Juan-Pedro Fabra Guemberenas utgångspunkt för verken i Bredängs bibliotek är ett brev från hans mor, Galia Guemberena, i form av en barnbok. Brevet skapades när hon satt fängslad 1974 i militärdiktaturens Uruguay, där konstnären är född och bodde sina första 10 år. Boken visas inne i biblioteket tillsammans med en video där Galia själv berättar om kampen för att bryta isoleringen i fängelset och att producera boken. Det är en sammansatt berättelse som berör könsroller, klasstrukturer och motståndsstrategier. Konstnärens erfarenheter från uppväxten i Montevideo och flykten till Sverige är upplevelser som utgör centrala delar i hans konstnärskap.

Juan-Pedro Fabra Guemberena är utbildad på Kungl. Konsthögskolan. Han har sin bas i Berlin.