Utan titel

Ossian Eckermans muralmålning på Svartensgatan växer organiskt fram under juni månad och skapar likt Astrid Svangren blickpunkt och orientering under hektiska sommarmånader.

Ossian Eckerman (f. 1981) bor och verkar i Stockholm. Han är utbildad på Konstfack. Ossians Eckermans konstnärliga praktik spänner från ett fotorealistiskt muralmåleri föreställande syntetiska miljöer av kulisser och skulpturer till textila kollagemålningar.