Utan titel

Astrid Svangrens skulpturgrupp om 6 st flaggstänger visar sammansatta collage av olika tyger och teckningar, delvis printade, andra ditsydda, som visar fragmentariska minnen och tankar, likt den overkliga verkligenhet som alltid ligger så oåtkomligt nära i drömmarnas väld. Inspiration kommer från japansk och kinesisk dekorationskonst och för tankarna till något flyktigt, på samma gång undflyende som muntert och festligt.

Astrid Svangren (f. 1972) bor och verkar i Köpenhamn. Hon är framför allt målare och arbetar med färgen som ett fysiskt material som tar sig vitt skilda uttryck, inte sällan i form av olika textilier. Hennes konstnärskap utgår ofta från spänningen mellan det spröda och det skulpturalt måleriska. Hon är utbildad på Malmö konsthögskola.