Wayfinder

Kristina Matouschs installation mitt i Strömmen utgörs av 54 vita bojar som skapar ett stort rutnät i vattnet. Konstnären vill synliggöra vattenytans rörelse i förhållande till de vita fasta punkter­na, som på ett sätt skapar ytterligare ett rum i rummet. Hon undersöker hur punkt­systemet byter skepnad beroende på varifrån det betraktas, det kan ses från flera platser kring Strömmen, och hur det påverkar relationen mellan den egna kroppen i rörelse och själva verket.

Kristina Matousch (f. 1974) bor och verkar i Malmö. Hon arbetar med skulptur, objekt och installationer. I sitt konstnärskap utgår hon från den mänskliga kroppen i förhållande till de vardagliga objekt som omger oss. Hon cirklar kring teman som alienation, kropp och lust. Kristina Matousch är utbildad på Kungl. Konsthögskolan.