Tekniska nämndhuset - Entrétorget

I samband med upprustning och ombyggnad av Tekniska nämndhuset, Kungsholmen, utlyser Stockholm konst ett nytt konstnärligt uppdrag: att utföra skissförslag samt eventuell beställning av en större skulptural platsspecifik gestaltning med placering på fastighetens entrétorg intill Fleminggatan.

Beställare Stockholm konst | Stadbyggnads- & Exploateringskontoret
Diarie-/referensnummer 3.2/2230/2018-A
Publicerad 2020-09-11
Sista anbudsdag 2020-10-18

Upphandlingen består av följande dokument:

  1. Konstprojektets förutsättningar
  2. Upphandlingens förutsättningar
  3. Avtalsmall – Skissförslag
  4. Avtalsmall – Gestaltningsuppdrag

Observera att Din anmälan om att delta måste vara fullständig, dvs.:

  • Anmälningsformuläret ska vara fullständigt ifyllt.
  • Efterfrågade bilagor ska vara bifogade.
  • Uppgifter om ev. medsökande ska anges

Ofullständig intresseanmälan kan komma att förkastas.
Beslut som rör upphandlingen kommer att meddelas skriftligt, via angiven e-postadress.

____________________________________________

Svar på eventuella frågor eller förtydliganden om upphandlingsprojektets förutsättningar publiceras här senast 5 dagar innan ansökningstiden går ut:

____________________________________________