Midsommarkransens grundskola: Skolans entréer_AVBRUTEN

I samband med uppförandet av en ny grundskola för cirka 1000 elever i korsningen Tellusborgsvägen och Bäckvägen i Midsommarkransen utlyser Stockholm konst ett konstnärligt gestaltningsuppdrag.

Beställare Stockholm konst | SISAB
Diarie-/referensnummer 3.2/3977/2017-A
Publicerad 2020-09-11
Sista anbudsdag 2020-10-15

Upphandlingen består av följande dokument:

  1. Konstprojektets förutsättningar
  2. Upphandlingens förutsättningar
  3. Avtalsmall – Skissförslag
  4. Avtalsmall – Gestaltningsuppdrag

Observera att Din anmälan om att delta måste vara fullständig, dvs.:

  • Anmälningsformuläret ska vara fullständigt ifyllt; och att
  • efterfrågade bilagor ska vara bifogade.

Ofullständig anmälan kan komma att förkastas.
Beslut som rör upphandlingen kommer att meddelas skriftligt, via angiven e-postadress.

____________________________________________

Svar på eventuella frågor eller förtydliganden om upphandlingsprojektets förutsättningar publiceras här senast 5 dagar innan ansökningstiden går ut:

2020-09-15
Fråga 1 : Gäller ABK 09 i upphandlingen?
Svar: Nej, ABK 09 gäller inte i denna upphandling.

____________________________________________