Skanskvarnsskolan - Exteriör | Skolans entré

Grafisk betong på sockelfasaden vid den nya entrén

Upphandlingen består av följande dokument:

  1. Konstprogram – Projektets förutsättningar
  2. Upphandlingens förutsättningar
  3. Avtalsmall – Skissförslag
  4. Avtalsmall – Gestaltningsuppdrag

Observera att Din anmälan om att delta måste vara fullständig, dvs.:

  • Anmälningsformuläret ska vara fullständigt ifyllt; och 
  • efterfrågade bilagor ska vara bifogade. 

Ofullständig anmälan kan komma att förkastas.
Beslut som rör upphandlingen kommer att meddelas skriftligt, via angiven e-postadress.

____________________________________________

Svar på eventuella frågor eller förtydliganden om upphandlingsprojektets förutsättningar publiceras här senast 5 dagar innan ansökningstiden går ut:


____________________________________________