Fotoväggar hyllar hbtq-pionjärer

Annica Karlsson Rixons verk Här är vi skapades för seniorboendet Rio på Gärdet. Fotoprojektet skildras också i en bok. Fredag 21 februari är det bokrelease på Moderna Museet och samtal med konstnären.

Hösten 2013 invigdes Stockholms, Sveriges och norra Europas första seniorboende för hbtq-personer på Gärdet i Stockholm.
Annica Karlsson Rixon fick det konstnärliga gestaltningsuppdraget och har skapat verket Här är vi som sträcker sig genom seniorboendets samtliga våningsplan.
Konsten förverkligades inom ramen för enprocentsregeln - ett politiskt beslut som stadgar att en procent vid om-, till- och nybyggnad i Stockholms stads egen regi skall avsättas för konstnärligt arbete.

Många av dagens gamla föddes när homosexualitet sågs som en mentalsjukdom och till och med var ett lagbrott. Här är vi är en hyllning till de pionjärer ur tidigare generationer som genom modiga val i sina personliga liv banat väg för ett öppnare och tolerantare samhälle.
På Annica Karlsson Rixons fotoväggar vid hissarna på varje våningsplan, framträder dessa män och kvinnor i ett frodigt grönt vårlandskap, en miljö som ska skänka inspiration och glädje i 1980-talshusets långa korridorer. Först ser vi dem på avstånd men högre upp i huset, där hbtq-boendet finns, kommer gestalterna oss allt närmare. 

Parallellt med gestaltningsuppdraget producerade Stockholm konst och konstnären en fristående bok där  konstprojektet fördjupas. Här berättar några av projektets medverkande om sina liv, om åldrandet, om queer-identitet i ett samhälle som förändras. Samtidigt som de kan uppskatta inrättandet av ett hbtq-boende, värjer sig flera av dem mot tanken på att själva bo så.
”Jag bor hellre med många olika sexuella läggningar och identiteter där intresset för frågor eller folk som är nyfikna på varandra är den självklara utgångspunkten", är en kommentar.

Redaktörer för boken som också heter Här är vi är Annica Karlsson Rixon och Lena From på Stockholm konst. Formgivare är Patric Leo.
Fredagen den 21 februari kan du träffa konstnären i ett samtal om hur verket blev till, om offentlig konst och om hbtq och åldrande.
Medverkar gör Annica Karlsson Rixon, konstnär och Lena From, Stockholm konst. Samtalsledare är Patrik Steorn, chef Thielska galleriet.
Plats: Biografen, Moderna Museet kl 17.
Kl 18 blir det release av boken i Moderna Bar.
Kvällen är ett samarrangemang mellan Moderna Museet och Stockholm konst.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.