Konsten

Den nya offentliga konst som kommit på plats under det senaste året presenterar Stockholm konst varje år i en bok men också på här vår webbplats.
» Konsten

Kontakta oss

Är du professionellt utövande konstnär, formgivare eller arkitekt som är intresserad av gestaltningsuppdrag? 
» Till intresseanmälan

Vårt uppdrag

Stockholm konsts uppgift är att ge stockholmarna den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder fram till att ny konst kommer på plats i stockholmarnas miljö.
» Läs mer om vårt uppdrag

Arbetsprocessen

Hur går det till när ny konst kommer på plats i Stockholm? Stockholm konsts uppdragsgivare/beställare är kommunala bolag, förvaltningar och byggherrar men vi erbjuder också våra tjänster till privata aktörer. Uppdragsgivarna vänder sig till oss när de behöver vår kompetens för att få den allra bästa konsten till sin stadsdel, mark, plats eller byggnad. Läs mer

Gatukonst på Slussen

Ett nytt konstprojekt, som fått namnet OMSTart, har satts igång på Slussen. I sommar kan allmänheten se ett gatukonstverk växa fram runt den glasade delen av det runda huset mitt på Slussen, f d Kolingsborg.

Vilda grannar på ArkDes i sommar

Ulrika Janssons verk Våra vilda grannar, skapat 2013 för förskolan Temmelburken i Annedal, visas i sommar på utställningen Reprogramming the city på Arkitektur- och designcentrum.

Okänt djur på spåren

Spåren av ett okänt djur som avverkat och monterat ned ett träd av stavmoduler är scenariot i Jakob Robertssons verk för förskolan Frimurarvägen i Bredäng. En stubbe, ett bo och en väggrelief utgör de tre delarna.


Instagram #stockholmkonst