Stockholm konsts uppgift är att ge stockholmarna den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder fram till att ny konst kommer på plats i stockholmarnas miljö.

Stockholm konsts uppdragsgivare/beställare är kommunala bolag, förvaltningar och byggherrar men vi erbjuder också våra tjänster till privata aktörer. Uppdragsgivarna vänder sig till oss när de behöver vår kompetens för att få den allra bästa konsten till sin stadsdel, mark, plats eller byggnad.

Vi arbetar med nya offentliga verk till gator, parker, bostadsområden och torg – så kallad platsspecifik konst - och med inköp av konst som placeras på bl a arbetsplatser, förskolor, skolor och äldreboenden eller i stadsmiljön.

Dessutom arbetar vi med att förklara alla fördelar med enprocentsregeln för våra uppdragsgivare. En procent som ska avsättas för konstnärlig gestaltning vid all ny-, om- och tillbyggnad i Stockholms stad.

Platsspecifik konst

Stockholm konsts uppdragsgivare/beställare är kommunala bolag, förvaltningar och byggherrar men vi erbjuder också våra tjänster till privata aktörer. Uppdragsgivarna vänder sig till oss när de behöver vår kompetens för att få den allra bästa konsten till sin stadsdel, mark, plats eller byggnad.

Vid varje nytt projekt bildas en arbetsgrupp. Den består av beställaren, Stockholm konsts projektsamordnare/controller eller vår chef, en av Stockholm konsts projektledare, två kommunpolitiker som tillhör varsitt partiblock samt en eller flera arkitekter.

Projektledaren i arbetsgruppen ger, i samråd med chefen för Stockholm konst och i tät dialog med beställaren, förslag på en eller flera konstnärer som kan passa för det aktuella uppdraget. Skisser beställs sedan av konstnärerna och när materialet är klart presenteras allt för arbetsgruppen. När beställaren, återigen i dialog med gruppen, har gjort sitt val så går ärendet vidare till Stockholm konstråd, ett politiskt sammansatt organ, som har en rådgivande roll. Projektet kan sedan börja realiseras.

Stockholm konst leder varje nytt projekt hela vägen fram till invigningen av det nya offentliga verket. Vi tar ut 10 procent av den totala budgeten i varje konstprojekt för att täcka kostnader för vår administration.

Inköp av konst till stadens verksamheter och stadsmiljön – stockholmarnas konstsamling utökas

Konst som redan finns till och köps in av Stockholm konst kan placeras både ute på stan och i stadens verksamheter, exempelvis på kommunala arbetsplatser, förskolor, skolor och äldreboenden. Det kallas ibland för "lösa verk" och betyder förstås att konsten går att flytta och inte nödvändigtvis är bunden till en enda plats eller lokal.

Stockholm konsts inköp av sådana verk har en tydlig riktning. När t ex en arbetsplats frågar efter konst så köper vi nytt med platsen, rummet och sammanhanget i åtanke. På så vis utökas Stockholms stads konstsamling för att de nya verken ska tillföra något till den aktuella miljön, och inte för att samlingen ska innehålla vissa saker eller konstinriktningar i magasinet.

För inköp av den här sortens verk har Stockholm konst en årlig budget som bestäms av Stockholms kulturförvaltning. Summan brukar ligga på en miljon kronor.

Tillfällig konst

Tillfällig konst kallas de verk som har en tillfällig plats, funktion eller publik i stadsmiljön. Det kan exempelvis vara en skulptur som får en tillfällig placering, en föreställning, ett konstnärligt framträdande som pågår under en viss begränsad tid, eller något annat. Finansieringen av den tillfälliga konsten bestäms av budgeten från Stockholms kulturförvaltning.