Konsten

Cover Image for Konstprojekt

Konstprojekt

Här har vi samlat alla Stockholm konsts projekt som blivit färdigställda under de senaste 10 åren. Många är uppförda i anslutning till en fastighet, t.ex. en skola eller ett bostadshus, och har tillkommit via 1%-regeln. Du kan även hitta de senaste årens konst på allmän plats, samt information om tidigare tillfälliga konsthändelser.
Cover Image for Konstsamlingen

Konstsamlingen

Stockholms stad började köpa konst för mer än hundra år sedan och äger nu en konstsamling av stort konsthistoriskt värde. Idag är det en av Sveriges största konstsamlingar i offentlig ägo och den kompletteras årligen genom inköp på gallerier och i konst­hallar.
Cover Image for Konst på allmän plats

Konst på allmän plats

Här hittar du Stockholm stads samling av konstverk på allmän plats, från flera hundra år gamla till nyligen färdigställda. Om inget annat anges är det Stockholm konst som ansvarar för vård och underhåll.
Cover Image for Temporär konst

Temporär konst

Här hittar du Stockholm stads samling av konstverk på allmän plats, från flera hundra år gamla till nyligen färdigställda. Om inget annat anges är det Stockholm konst som ansvarar för vård och underhåll.