Utlysningar konstnärlig gestaltning


Din konst – en del av det offentliga rummet?

Du som är yrkesverksam konstnär är välkommen att ansöka om att genomföra gestaltningsprojekt i Stockholms stad. När du ansöker deltar du i en offentlig upphandling som sker i två steg.

Avslutade utlysningar

Aktuella utlysningar

Just nu har vi inte några aktiva utlysningar

Så här går det till


Upphandling av ett gestaltningsuppdrag görs i två steg:

1. Anmäl ditt intresse att utföra skissförslag.

2. Inkomna anmälningar/ referensprojekt utvärderas, tilldelning av skissuppdrag sker.
Färdigt skissuppdrag utvärderas och beslut om beställning av gestaltningsuppdraget tas.

All utvärdering görs av representanter från Stockholm konst, externa konstprojektledare samt Stockholm konsts beställare. 

Läs mer om upphandlingens förutsättningar i anslutning till respektive projektbeskrivning!