Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Utlysningar konstnärlig gestaltning!

Välkommen att ansöka om att utföra gestaltningsprojekt i Stockholms stad!
Vill du veta hur det går till? Läs mer här

Avslutade utlysningar

Aktuella utlysningar

Blackeberg | Dalbon

Kv. Dalbon 1 är placerad i en lugn del av stadsdelen Blackeberg i västra Stockholm. Fastigheten uppfördes ursprungligen för pensionärslägenheter, men har under senare tid inrymt bl. a. bostäder för flyktningar. Nu ska höghuset inom anläggningen byggas om för seniorbostäder och LSS-boende (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). I samband med ombyggnaden finns

Mariehäll | Utombordaren

I samband med att ett nytt bostadshus uppförs utefter Karlsbodavägen i Mariehäll ges möjlighet till konstnärlig gestaltning i portiken och passagen mellan gatan och fastighetens gård. Platsen skall vara mer en plats att dras till än endast en passage. Hur känns det att ta sig igenom detta hus, vad händer om du stannar upp, vad

Vällingby | Vällingbyskolan

Vällingbyskolan ligger i närheten av Vällingby centrum och är en F-9 skola med anpassad grundskola. Skolan ska få ytterligare en byggnad på skolgården som bland annat kommer att rymma en större och en mindre matsal på det övre planet. I skolmatsalarna ska en storskalig konstnärlig gestaltning genomföras. Välkommen med din ansökan!

Järva | Järva Begravningsplats

Det vinnande bidraget, Öarna av Kristine Jensens arkitektbyrå för Järva begravningsplats, håller nu på att genomföras. Begravningsplatsen är en icke konfessionell begravningsplats som ska innehålla kistgravar, urngravar, minneslund och askgravlundar som placeras i olika ”öar” i landskapet. Det stora området ska förutom att vara en begravningsplats fungera som ett öppet rekreativt område. I detta gestaltningsuppdrag förväntas konsten,

Vasastan | kv. Vasen

Kv. Vasen i Vasastan ska byggas om till seniorbostäder. I samband med ombyggnaden skapas utrymme för en konstnärlig gestaltning inom fastighetens utomhusmiljöer. Byggnaden har en u-formad plan med en innergård och huvudentré mot Kadettgatan. Det är en form som både är sluten mot sig själv och samtidigt öppnar upp mot omgivningen. Här finns möjligheten att ge platsen

Östermalm | Östermalmstorg

Östermalmstorg ska rustas upp till ett levande, tryggt och tillgängligt stadstorg där Stockholmarna vill träffas och umgås. Torget har varit ett utpräglat handelstorg och torghandeln kommer fortsatt att vara en betydande del av platsens karaktär. I samband med upprustningen ges plats för en intresseväckande konstnärlig gestaltning vid torgets entré från Storgatan. Välkommen med din ansökan!

Sköndalsskolan | Sköndal

Sköndalsskolan uppfördes på 1950-talet i en karaktäristisk tegelarkitektur och har ett särskilt stort kulturhistoriskt värde. Skolan ska nu byggas ut med en fristående skolbyggnad i två våningar. Den nya byggnaden ritas av White arkitekter i nära dialog med den befintliga arkitekturen. Arkitekternas ledord för projektet är varsamt, värdigt, avskalat. I samband med tillbyggnaden skapas utrymme för en konstnärlig gestaltning på fasad vid entrén med möjlighet till en fortsättning invändigt i det centrala trapphuset.

Välkommen med din ansökan!

Jan Stenbecks torg | Kista

Tvärbanans Kistagren ska få en hållplats på Jan Stenbecks torg i Kista. I samband med detta kommer torget att byggas om och här finns då möjlighet att göra platsen intressant genom ett nytt konstverk – ett självständigt utropstecken eller tankeväckande och fastasifullt påstående. Till detta gestaltningsuppdrag söker Stockholm konst en konstnär som vill berika torget med en tredimensionell konstnärlig gestaltning.

Välkommen med din ansökan!

Årstafältets bollplan | Årsta

Utvecklingen av Årstafältet är ett omfattande projekt som sker etappvis och där varje etapp rymmer ett antal olika delprojekt. Ambitionen är både att skapa en attraktiv offentlig miljö – en plats för möten, rekreation och aktivitet – och att binda ihop Årsta med Östberga, Valla gärde och Enskedefältet. Att värna om Stockholms grönområden och att bereda plats för rekreation är ett delprojekt, som även innebär att ge plats för idrott, träning och möten. Till det här uppdraget söker Stockholm konst en konstnär som arbetar i en målerisk tradition och som här får möjlighet att ta sig an fasader i utomhusmiljö.

Välkommen med din intresseanmälan!

Tenstaterrassen | Tensta

Stockholm konst inbjuder verksamma konstnärer att delta i upphandling för skulpturalt gestaltningsuppdrag och produktion av offentlig konst till Tenstaterrassen. Till detta uppdrag söker vi en konstnär som genom ett skulpturalt konstverk kan berika Tenstaterrassens nya park.

Välkommen att delta i upphandlingen!