Invigning av mönstrad gångväg

Vardagslivets Gång i Hjorthagen är Sveriges längsta konstverk. Konstnären Gunilla Klingberg har lagt ett mönster av symboler och här berättar hon om hur intresset för denna bildvärld började. Välkommen på invigning den 20 november!

Gångvägen från t-banestationen Ropsten längs Hjorthagens idrottsplats till huvudgatan är 500 m lång och åtföljs av en cykelväg. Gunilla Klingberg låter gångbanans plattor bilda ett mönster av symboler. Mönstercirklarna är 10 m i diameter.

Idén till verket kom ur tanken på sträckan som en vandring, dels som en fysisk promenad mellan två punkter, dels som en tid där tankarna tillåts flyga fritt och fötterna kan följa mönstrets rytm som en meditation.

Symbolerna och piktogrammen i Vardagslivets Gång är sådana vi känner igen ifrån det offentliga rummet och som vi möter i vår vardag. De är inte alltid entydiga utan kan läsas på olika sätt - eldslågan som finns i tecknet för fara, kan här också ses som en gasflamma, vilket knyter an till områdets gasverkshistoria.

Bilderna har skurits ut i svart granit och gjutits fast på ljusa betongplattor, som sedan har placerats i ett mönster med inspiration från mandalan, en meditationsfigur i cirkelform.

Konstverket invigs onsdag 20 november kl 15.30 med tal av Stockholm konsts chef Mårten Castenfors samt med värmande saftglögg och pepparkakor. Konstnären Gunilla Klingberg berättar också själv om sitt verk. Samling vid Artemisvägen/Porjusvägen. Tunnelbanestation Ropsten, uppgång Hjorthagen.

Gunilla Klingberg är född 1966 och är bosatt och verksam i Stockholm. Hon är utbildad vid Konstfack och vid RMI-Berghs. Klingberg har haft separatutställningar bland annat i USA, Berlin och Madrid. Hon har även deltagit i flera grupputställningar i Sverige och runtom i världen. Gunilla Klingberg har tidigare haft uppdrag för bland annat Statens konstråd. 

Fyra frågor till Gunilla Klingberg

Du har gjort flera verk med piktogram och symboler från vår dagliga omvärld. Hur började ditt arbete med dessa bildvärldar?

– Med min bakgrund inom grafisk formgivning har intresset för grafiska symboler alltid funnits. Andra symboler och mönster från den mer andliga världen har också alltid inspirerat mig. Under mina studier på Konstfack reste jag under en längre tid runt i Indien. Förutom guruer och pilgrimer mötte jag överallt västerländska personer som sökte andlig vägledning. Där började mina tankar och frågeställningar om nyandlighet och dagens kommersiella samhälle ta form, något som följt med på olika sätt i mitt arbete.

Har du någon egen relation till platsen där Vardagslivets gång går?

– Ferdinand Bobergs gasklockor tillhör mina favoriter bland Stockholms byggnader.  För sådär 25 år sedan gick jag på Nyckelviksskolan på Lidingö, då var Ropsten en av mina dagliga passager och jag handlade ofta kläder på Myrorna i Hjorthagen.

I detta fall finns inspiration från mandalaformen och meditation – mediterar du själv?

– Meditation, yoga och dess filosofi har alltid varit viktigt för mig. Sedan många år är jag mest fokuserad på ashtangayoga. 

Vad är nästa projekt för dig? 

– Just nu färdigställer jag ytterligare två offentliga gestaltningar: ett betongmönstergolv till Kulturhuset i Hamar, Norge, och ett väggverk till Kristianstads Rådhus.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.