Kråksång i upprustad park

Den lilla parken Blåkråkan nära Roslagstull har rustats upp och fått ett nytt konstinslag, Johanna Karlssons skulptur Kråksången. 13 juni invigs konsten och parken – allmänheten är välkommen.Kvartersparken Blåkråkan var sliten och bitvis övervuxen när man 2013 beslöt om upprustning. Nu har murar och trappor renoverats, växtligheten tuktats och förnyats och nya ytor för lek och odling anlagts. Konstnären Johanna Karlsson påminner med sin skulptur Kråksången om att detta en gång var lantliga trakter i stadens utkant.
Fredag 13 juni kl 15 invigs konsten och parken – allmänheten är välkommen.

Parken anlades 1930-31 på Vanadislundens östra sida. I kvarteret låg på 1800-talet ett värdshus och flera malmgårdar med stora trädgårdar. När Johannes skola byggdes 1890 användes det som nu är park som odlingsmark.

Murstödda terrasser delade parken på olika nivåer. Formspråket i parken var nyklassicistiskt med tydlig struktur, vilket suddats ut när ursprungliga växter försvunnit eller vuxit ur sina ramar. Få och slitna sittplatser, otillräcklig belysning och enahanda växtval sänkte attraktionen hos parken.

Den tidstypiska symmetrin och det enkla och avskalade har nu åter lyfts fram, murar och plattor lagats. Den rektangulära gräsplanen har fått tillbaka sin tydliga form och inbjuder till picknick och lek. En mindre plats för lek och odling har också anlagts en smula avskilt i västra delen av parken.

En trasig dricksfontän på en halvcirkelformad och muromgärdad plats har fått ge plats åt Johanna Karlssons skulptur Kråksången. Hon behåller anknytningen till kvarterets gamla namn Kråkan genom att välja vanliga kråkor som har en så tydlig form. Fågelparet som kanske inte bara kraxar utan sjunger den fina vårsången vid boet, har sällskap i närheten av en tredje fågel. Johannas egna favoriter i fågelvärlden är dock lite mindre – rödhake och koltrast.

Johanna Karlsson är född 1968 i Göteborg och är verksam i Stockholm. Hon är utbildad på Hovedskous målarskola i Göteborg och Konsthögskolan i Stockholm. Förutom en lång rad separatutställningar har hon deltagit i samlingsutställningar i Sverige, England, USA, Tyskland, Polen och Kina. I både teckningar och skulpturer undersöker hon ofta naturen ur ett detaljrikt närperspektiv och avlockar motiven nya betydelser. Hon är just nu aktuell med utställningen Avsnitt på Galleri Magnus Karlsson.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.