Lysande sfärer på toppen

Konstnären Catrin Andersson har grävt ut Johannelunds historia och vänt upp och ner på markens lager av tid. Verket Earthstar består av fem sfärer som förändras med dygnets ljusskiftningar. Innanför geometriska ytor av glas finns både skydd och en bild av markens historia.

Vid mitten av 1900-talet fanns det i Hässelby/Vinsta en blomstrande trädgårdsnäring med hundratals växthus, och utformningen av Earthstar leder tankarna till dessa stora glashus med sina geometriska konstruktioner. Verket invigs den 4 december kl 10.

Efter trädgårdstiden har Johannelund blivit en kuperad park, fylld med grävmassor från ett Stockholm i förändring, och är idag ett friluftsområde som erbjuder avkoppling i framväxande bostadskvarter. De fem sfärerna är utspridda över området så att den som söker upp verkets delar samtidigt upptäcker omgivningen.

Konstnären vänder också blicken neråt – vad göms i marken under våra fötter, vilka spår av historien kan hittas? På de fem platser där sfärerna skulle stå gjordes utgrävningar av marken, och barn och andra boende kunde aktivt följa tillblivelsen av verket. Under utgrävningstiden låg marken exponerad och även föremål från nutiden hamnade i de uppgrävda ytorna och fick följa med i avgjutningen.

Dessa betongytor överfördes sedan till brons, detaljer som stenar och objekt polerades upp till gyllene glans. Därefter återfördes bronsytorna som "golv" i sfärerna – tidslagren vända upp och ner, med en tillsats av nutid.

När det är mörkt ute lyser sfärerna inifrån. Envägsglaset är transparent från den mörka sidan så att man kan se in i de upplysta sfärerna på natten men soliga dagar bildar utsidan en spegel som fångar omgivningen.

En öppning i varje sfär bjuder in till glasets skyddande rum för att utforska formen, speglingarna och avgjutningen. Besökaren blir en del av naturen. Sfärernas former är hämtade från platonska kroppar och kopplas samman med de klassiska elementen: Tetraeder – eld, kub – jord, oktaeder – luft, dodekaeder – Gaia/planeten Jorden och ikosaeder – vatten.

Catrin Andersson är född 1974, bosatt och verksam i Malmö. Hon är utbildad vid Emily Carr Institute i Vancouver och Edinburgh College of Art and Design samt vid Högskolan för konst och design i Göteborg. Hon har haft flera separatutställningar, senast New Lights på Tjörnedala konsthall, och har deltagit i grupputställningar i Sverige och bland annat Frankrike, Italien och Island.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.