Möt Mr Walker i Järnvägsparken

Vem är Mr Walker/Who is Mr Walker? Frågan ställs genom en sju meter hög skulptur av Jan Håfström i Järnvägsparken – en milt sagt problematisk och lite bortglömd plats ett stenkast från Stockholms Central. 

Skulpturen, i bemålad metall, är genialt enkel i sin konstruktion med två siluettskivor som sammanfogade leder till oväntad tredimensionell dynamik: mannen i rock och hatt tycks både springa och falla på en och samma gång – allt beroende på flanörens, eller trafikantens, rörelse runt verket.

Men vem är han då, Mr Walker? Naturligtvis finns konstnärens utgångspunkt i en berömd serie, men anonym som figuren är kan den också vara du eller jag på väg mot ett möte eller tåg. Kort sagt: en människa i rörelse i stadens offentliga rum.

Jan Håfström (f. 1937) är en av vår samtids mest uppmärksammade konstnärer med ett otal utställningar i Sverige och utomlands bakom sig. Håfström har med outslitlig energi och nyfikenhet alltsedan 1960-talet ständigt hittat nya ingångar till sin konst. Som konstnär rör han sig outtröttligt runt bland barndomsminnen kopplade till symboliska utblickar mot vår oroliga samtid.

Under 2000-talet har Håfström främst ägnat sig åt ett figurativt måleri i serieklingande sviter som bland annat återupptagit kontakten med en av barndomens stora hjältar, den gäckande dubbelnaturen Mr. Walker – alias Fantomen – som fungerar som Håfströms alter ego, som fadersfigur och som en bild av den skapande människan.

Skulpturen är producerad av Stockholm konst. Invigningen fredagen den 5 september kl 12 förrättas av finansborgarrådet Sten Nordin (M) och kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) och förgylls av trumpeter och korv.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.