Natur och civilisation möts i trappan

På undersidan av en trappa i Alviksskolan låter Johannes Heldén med verket Spacetime en mutation av växtlighet och civilisation slingra fram, en poetisk bild av en framtid där samhällets konstruktioner och kunskap är i symbios med naturen.

Alviksskolan i Bromma består av sex byggnader och inrymmer 1200 elever, däribland barn med multifunktionshinder. Hus A från 1890-talet har totalrenoverats för att passa dagens verksamhet, med mer öppen planlösning och funktioner som hemkunskap, hälsovård, bild och musik.

Skolan är grönklassad och har ett högt kulturhistoriskt värde. Att peka ut plats för konsten var alltså grannlaga. Valet föll på entrén med den stora trapphallen, där trapploppen har ornamenterade gjutjärnspelare och gjutjärnsräcken.

Johannes Heldén skapar med uppfinningsrikedom världar och miljöer i sin konst och gör ofta kopplingar till naturen, gärna i en mild färgskala. Som poet har han också nära till att använda språket som gestaltningsuttryck.

I Spacetime slingrar flikiga gröna blad över trappans vita yta. Vid två belysta punkter övergår växtligheten i mer teknologiska eller arkitektoniska strukturer utan att växtrikets mjukare uttryck försvinner. Ett hoppfullt uttryck för en framtid där vi inte begår rovdrift på vår planet. Konstnären har också ambitionen att verket både ska kunna tas in direkt och kunna avslöja nya detaljer för elever och lärare som möter konsten varje dag.

Verket består av en aluminiumprofil i tre delar, som bockats för att få en antydd böljande rörelse. Den grönmålade plåten har LED-belysning monterad på undersidan och det varma ljuset framhäver konturerna och de utskurna håligheterna.

På en vägg bredvid sitter en plakett med en dikt av Johannes Heldén, en sorts poetisk verkbeskrivning:

det igenvuxna biblioteket / (ombord på rymdskeppet) / inuti vardagen / ett oändligt antal / händelser / molnen driver stilla förbi
sländors skugga / över grustaget / en kommande text / stjärnor stiger ur havet / långsamt skimrande verklighet, / framtida städer

Beställare är SISAB och projektledare från Stockholm konst Marianne Jonsson. Invigning blir det den 19 maj.

Johannes Heldén är född 1978, bosatt i Stockholm och utbildad vid bland annat Valand i Göteborg. Han är såväl poet och musiker som konstnär och har gett ut tolv böcker. 2016 kom boken Astroekologi som också blev en performance på Dramaten och ett digitalt konstverk på Bonniers konsthall. Hans konst har visats på Moderna museet och Centre Pompidou Paris, i Köpenhamn och Oslo, i Vancouver och Buenos Aires. Han tilldelades 2015 det stora Åke Andréns konstnärsstipendium.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.