Sex Cronqvist-flickor på Slussen

Sex skulpturer av konstnären Lena Cronqvist kommer att tillfälligt få sin hemvist på Slussen. De sex flickorna är i brons och fem av dem kommer att stå tillsammans på en mobil plattform på Ryssgården medan en hopprepshoppande tös får en egen placering. 

Stockholm konst och kulturförvaltningen har en fortlöpande dialog med Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret under arbetet med Slussens framtida utformning. Under sommaren 2015 genomfördes till exempel ett gatukonstprojekt där 12 ledande graffitikonstnärer bemålade Kolingsborg före rivningen.

Projektgruppen för Slussen har uttryckt önskan om fler halvpermanenta inslag. Under sommaren 2016 kommer Stockholm konst därför att med ett mobilt skulpturalt verk följa byggprocessen och därmed ge stockholmarna en liten försmak om konsten på det framtida Slussen. Utgångspunkten för projektet var att göra något i mindre skala, något högkvalitativt och figurativt, "balsam för själen i ett mångårigt byggkaos", som Stockholm konsts chef Mårten Castenfors uttrycker det.

På kravlistan vid valet av konstnär stod bland annat väletablerad konstnär som arbetar i skulptural traditionell anda, kvinna, lokal anknytning, gedigen erfarenhet av offentlig gestaltning samt någon som redan har befintliga verk eftersom tiden till genomförande var kort.

Lena Cronqvist framstod som en given kandidat: boende och verksam på Söder, ett stenkast från Slussen, en av Sveriges främsta konstnärer, både som målare och skulptör, och med många utställningar och gestaltningsuppdrag i bagaget. Dessutom hade hon dessa sex 120 cm höga bronsskulpturer, skapade 1998. 

Skulpturerna har därför köpts in av Stockholm konst som också arrangerar ett fat i vilket skulpturerna både kan stå och flyttas. Flickorna placeras ut lördag 21 maj kl. 10. Den hopprepshoppande tösen ska beredas plats i Informationslokalen på Stadsgården 8. Kl 13 inviger kultur- och stafsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert renoveringen av Stadsmuseet kl 13 och därefter talar Stockholm konsts chef Mårten Castenfors om Lena Cronqvists skulpturer.

Lena Cronqvist är född 1938, utbildad vid Kungliga Konstakademien i Stockholm 1959–1964. Hon bor och arbetar i Stockholm och på Koster i Bohuslän. Han hade sin första separatutställning 1965 och har sedan dess en central plats i svenskt konstliv. Hösten 2014 ägnades hon en stor utställning på Liljevalchs, där också några av de nu aktuella skulpturerna visades. De tunna flickorna befolkar Cronqvists universum sedan 1990-talet – trotsiga och självständiga, vanartiga och ofta elaka.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.