Spegelhus längs Svedmyragång

Konstnären Jakob Simonsons uppgift i Svedmyra var att ge lyft och spänning åt ett gångstråk genom gles tallskog. Hans skulpturgrupp Camera utgörs av tre små hus i stål med interiör av spegelmaterial – exakta arkitekturmodeller men med ett inre där rumsligheten löses upp när golv, väggar och tak speglar sig i varandra i det oändliga.

Svedmyra förtätas med nya bostäder inkilade i det äldre beståndet. Byggprojektet Brevlådan sträcker sig från t-banestationen söderut genom tallskogen längs Enskedevägen och upp mot en rondell. Det är på och invid en liten bergsknalle längs skogsstråket som Jakob Simonson valt att placera sitt verk.

Camera består av tre skulpturer av rostfritt stål och ett spegelmaterial. De tre skulpturerna är spegelvända arkitekturmodeller i skala 1:10 av rum och lägenheter i den kringliggande bebyggelsen: en lägenhet från 40-talshusen uppe på höjden, en lägenhet från de nybyggda husen på Enskedevägen och en lekstuga från villabebyggelsen på Sotholmsvägen.

Utifrån ser de små dockhusen med sina dörr- och fönsteröppningar täckta av glas anspråkslösa ut men interiörerna är helt gjorda i ett spegelmaterial som låter golv, tak och väggar upprepas i en kalejdoskopisk oändlighet. Allt som syns därinne är reflektioner av det som finns utanför – träden, marken, himlen, betraktaren själv, reflektioner som följer dygnets och årstidernas växlingar.

Skulpturerna är placerade på olika höjd, en av dem så lågt att det blir lagom för ett barn eller en rullstolsburen att titta in.

Beställare är Exploateringskontoret och projektledare för Stockholm konst Monika Nyström. Invigning blir det tisdagen den 25 oktober kl 15.30.

Jakob Simonson är född 1974, bosatt i Malmö och utbildad vid Valand i Göteborg och Konsthögskolan i Malmö. Han har deltagit i flera samlingsutställningar såväl i Sverige som t ex i Köpenhamn och Berlin, och nu i oktober är han aktuell med separatutställningar både i Lund och Stockholm.


Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.