Internationell tävling om konst för Vårberg

Stockholm stad avsätter 16 miljoner kronor för ett offentligt konstverk i Vårberg av högsta internationella kvalitet. En tävling för svenska och internationella konstnärer är utlyst. Det är Stockholm stads enskilt största satsning på en offentlig konstnärlig gestaltning.

 

Stockholm växer och kommer att nå en miljon invånare till år 2020. För att alla ska få plats ska 40 000 nya bostäder byggas fram tills dess. Som ett led i detta har staden beslutat att genomföra det stora stadsbyggnadsprojektet Fokus Skärholmen i södra Stockholm. 

Målet är att över 4000 bostäder ska byggas i stadsdelarna Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng. En målsättning är att  Fokus Skärholmen ska vara ett profilprojekt för socialt hållbar stadsutveckling.

Staden har gett Stockholm konst uppdraget att leda konstprojektet genom att arrangera en projekttävling och genomföra den konstnärliga gestaltningen.

International Art Competition for Vårberg – read in English

Bilderna visar tre andra projekt ledda av Stockholm konst:
1. Jonas Dahlberg, The Mirror (2015) 
2. Tilda Lovell, Flora och fauna (2010)
3. OSGEMEOS (2017)
Foto: Mats Liliequist (1+2) och Mattias Ek (3).

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.