Vattenpaviljong att gå in i

På Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden har danske konstnären Jeppe Hein skapat en skulptural vattenpaviljong. Från fyra cirklar i marken sprutar vattnet upp och bildar väggar som växlar mellan högt och lågt efter konstnärens förutbestämda koreografi. Publiken kan gå in i verket och passera de rörliga och våta kulisserna.

Norra Djurgårdsstaden är Stockholms i dag största stadsutvecklingsområde med fokus på miljö och långsiktigt hållbar utveckling. Här ska innovativ miljöteknik utvecklas och visas fram som ett internationellt föredöme.

Storängstorget är en trekantig plats, där både handel, lek och café ska få plats. I förhållande till gatan är torget upphöjt 6 cm och belagt med granit. Vid torgets ena sida ligger en transformatorstation där fasaden i cortenstål är perforerad och ljussatt så att färgtemperaturen förändras i relation till hushållens aktuella elförbrukning.

Med lekfullhet och överraskande grepp vill Jeppe Hein göra konsten till en del av vardagslivet och i hans installationer får publiken ofta spela en aktiv roll. Verket på Storängstorget är en vattenpaviljong, med fyra cirklar där vatten sprutar upp från marken och avgränsar olika rum.

Vattenväggarna är uppdelade i nio segment som är programmerade att röra sig i olika höjder enligt ett mönster som upprepas. På ett ställe i verket kan höga strålar skapa ett rum med en lugn och meditativ stämning medan snabba växlingar mellan högt och lågt i en annan del av paviljongen lockar till att gå in i verket och delta i vattenspelet.

Strålarna når som högst 2,30 meter och när den koreograferade sekvensen är genomgången börjar loopen om. Vattnet rinner tillbaka ner i pumphuset där det filtreras. Fontänen kommer att vara avstängd på natten liksom under vintern.

Beställare är Exploateringskontoret och projektledare från Stockholm konst är Claes Söderquist. Invigning blir det den 7 maj kl 13.

Water Pavilion Norra Djurgårdsstaden är den senaste i en rad "fontänskulpturer" som Jeppe Hein utformat för olika städer eller platser. Bland annat har han arbetat med vatten i danska Aalborg och sydfranska Albi, i trädgården runt Rijksmuseum i Amsterdam och på ett torg i Perth, Australien.

Jeppe Hein är född 1974 och bosatt och verksam i Köpenhamn och Berlin. Han är utbildad vid Det Kongelige Danske Kunstakademi och Städelschule i Frankfurt. Förutom en rad utställningar i Norden, Tyskland, Frankrike och Storbritannien har hans konst visats i USA, Australien, Japan och Kanada. Under 2017 väntar flera separatutställningar, däribland At sanse verden i dig selv på Museet för religiös konst i danska Lemvig och Sichten einer Landschaft på den stora trädgårdsmässan IGA i Berlin.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.