Att jobba med Stockholm konst gör att man känner sig värdefull. Jag får trygghet, stöd och seriös uppbackning genom hela processen.

Stefan Uhlinder, konstnär

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.