Satsa på konst

För att använda sig av enprocentsregeln behöver beställaren inte kunna något om konst eller beställning av konst. Stockholm konst leder varje enprocentsprojekt hela vägen fram till invigningen av det nya verket. » Läs mer

Symbolen

Enprocentssymbolen tilldelas kommunala bolag, förvaltningar och byggherrar som följer enprocentsregeln i egenskap av beställare hos Stockholm konst. » Läs mer

Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Regeln klubbades igenom av stadens politiker redan 1963. ”Minst en procent”, säger vi på Stockholm konst. Och varför enprocentsregeln är så bra förklarar vi gärna. » Läs mer

Grattis Årets enprocentare 2015!

Mats Grönlund. Vd SGA Fastigheter AB.

Vi på Stockholm konst delade måndagen den 23 november ut enprocentsutmärkelser för sjunde året i rad. Utmärkelserna uppmärksammar enprocentsregeln, som är helt avgörande för stockholmarnas offentliga konst. Som vanligt anlitade vi en celeber gäst för utdelningen, den här gången Emma Wiklund.

Staketet sätter ljus på hotade arter

Ett långt och svängt staket med rödlistade djur och växter möter barn och besökare framför förskolan Grönmossen på Emågatan i Bagarmossen. Smyckekonstnären Hanna Hedman har skapat ett detaljrikt mönster som fångar ögats uppmärksamhet men också kräver tid för att alla former ska framträda.

Bokstavsvägg i Rinkeby

Konstnärerna Hanna Nilsson och Sofia Østerhus i Byggstudio vill inspirera förskolebarnen att intressera sig för bokstäver och skriftspråk. Deras andra version av A, B, se finns på förskolan Bergsgården i Rinkeby och är en vägg av stenskärvor med graverade tecken och flyttbara tredimensionella bokstäver.

Ett ordklot för SFI Västerort

Ulla Wests runda "ordklot" av aluminium är en hyllning till utveckling och förståelse. Skulpturen är en uppförstorad typsnittskula från en IBM Selectric skrivmaskin, en föregångare till ordbehandlaren och hemdatorn. Moxy Khora är ett minnesmärke över ett passerat skede som bar med sig förändring, och en lekfull påminnelse om språkets betydelse.