Kråksången

Johanna Karlsson

År 2014
Konstnär Karlsson, Johanna
Material Brons
Koordinater lat: 59.34999 long: 18.0560415

Stockholm konst har under 2014 haft ett anslag på en miljon kronor för inköp av så kallade lösa verk, alltså riktade inköp av målningar och skulpturer till byggnader eller offentliga rum med trängande konstnärliga gestaltningsbehov. 

År 2013 kontaktades Stockholm konst av Norrmalms stadsdelsförvaltning som beslutat att rusta upp den lilla parken Blåkråkan, ett stenkast från Norrtull. Parken var sliten och bitvis övervuxen, och i samband med omgörningen fanns en from förhoppning om att Stockholm konst skulle kunna bistå med en liten skulptur för parken, såsom en accent i ett av parkens gångstråk. 

I dag har den tidstypiska nyklassicistiska symmetrin och det enkla och avskalade åter lyfts fram, samt murar och plattor lagats. Den rektangulära gräsplanen, parkens centrala rum, har fått tillbaka sin tydliga form och inbjuder till picknick och lek. En mindre plats för odling har också anlagts en smula avskilt i parkens västra del. 

En tidigare trasig dricksfontän på en halvcirkelformad och muromgärdad plats fick ge plats åt Johanna Karlssons Kråksången. Genom Johanna Karlssons (f. 1968) skulptur av tydligt formade kråkor behålls anknytningen till kvarterets gamla namn, Kråkan. Fågelparet, som kanske inte bara kraxar utan sjunger fina vårsånger vid boet, ger också en poetisk påminnelse om att detta en gång var lantliga trakter i stadens utkant.

2014, Karlsson, Johanna, Brons, Inköpt konst, Platsspecifik konst

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.