Uppåt

Beth Laurin

År 2017
Konstnär Laurin,Beth
Material Brons
Beställare Stockholm konst

Beth Laurins (f. 1935) skulptur Uppåt är en berest figur. Under sommaren kunde den ses invid Observatorielunden och i september fick den en ny tillfällig placering i Vårbergs centrum. Placeringen blev också en symbolisk start för den konstsatsning som görs när Stockholms stad avsätter 16 miljoner kronor till ett konstverk i Vårberg, ett verk som skall utses genom en internationell tävling.

Det är pengar från utvecklingen av Hagastaden som möjliggjort denna Stockholms största satsning på en enskild konstnärlig gestaltning. Satsningen är också en del i stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen där fler än 4.000 nya bostäder planeras och därtill skolor, förskolor, mötesplatser, parker och grönområden.

Tävlingen annonseras i internationella medier. En jury väljer sedan ut en handfull konstnärer som får skissa på förslag. Målet är att kunna presentera en vinnare i början av sommaren 2018.

Skulpturen av Beth Laurin är en förstoring av en cirka 13 cm hög figur från 2006. Skulptur I, som den då kallades, var en i en serie om fyra med olika uttryck för känslotillstånd. Uppåt är den enda som förstorats men annars har flera nygjutningar av de mindre gjorts genom åren och sålts till privatpersoner.

Förstoringen beställdes av Stockholm konst och gjordes 2015 av Beth Laurin med assistans av skulptören Niclas Malmström. Skulpturen är 130 cm hög och gjuten i brons. Den permanenta platsen för verket är ännu inte bestämd.

2017, Stockholm konst, Laurin,Beth, Brons, Platsspecifik konst

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.