Frida Cornell

(f. 1973 i Stockholm) är curator och skribent och är verksam i Stockholm.

Hon är utbildad vid Konstfack och har erfarenhet både som rådgivare och projektledare för konst i offentlig miljö , bland annat på Riksutställningar, Uppsala konstmuseum och Stockholms läns landsting. Frida föreläser regelbundet på konstnärliga utbildningar så som KTH Arkitekturskolan, Konsthögskolan Valand och Stockholms Universitet. Hon är också verksam som konstskribent. Frida arbetar som projektledare för Stockholm konst sedan 2011.