Årets projekt 2010

Årets projekt 2010. Solursgaraget med konstnärlig gestatning av Tilda Lovell. Titel: Flora och fauna. Ångermannagatan 132, Vällingby.
Foto: Mats Liliequist