Konstprojektledare

 • Päivi Ernkvist
 • Monika Nyström
 • Torbjörn Johansson
 • Ann Magnusson
 • Claes Söderquist
 • Dan Wirén
 • Marianne Jonsson
 • Frida Cornell
 • Susann Brännström
 • Marie Holmgren
 • Paola Zamora
 • KiWi
 • Johan Norling





Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer