Här kan du som konstnär ansöka om att få genomföra något av våra konstprojekt. Stockholm konsts uppgift är att ge stockholmarna den allra bästa konsten. Vi ser till att nya konstverk tar plats på gator och torg, i parker och bostadsområden, i förskolor och skolor, i omsorgsboenden och i stadens fastigheter.

Läs mer

Aktuellt

Ljudbänken #5

Hjorthagshallen

Konstnärliga gestaltningar för Bobergsskolan
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer