Other languages

Suomi - Finska

русский - Ryska

Español - Spanska

عربي - Arabiska

Srpski (Bosanski/hrvatski/srpski) - Serbiska (bosniska/kroatiska/serbiska)
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer