Katja Aglerts nya verk i Rågsveds grundskola

Katja Aglert har skapat en konstnärlig gestaltning i skolmatsalen i Rågsveds grundskola. Konstverket Sävligt fält anspelar på vetenskapliga skolplanscher och förenar den estetiska och pedagogiska ambitionen att stimulera skolungdomarnas fantasi och deras tankar kring ett hållbart samhälle.

 

Rågsveds grundskola uppfördes 1959–1969 efter ritningar av arkitekten Lennart Brundin. Anläggningen, som har ett särskilt stort kulturhistoriskt värde, består av flera byggnader. För skolmatsalen, belägen i hus B, har Katja Aglert skapat en konstnärlig gestaltning i form av fondtapeter i färgtryck, installerade längs entréväggarna.

Verket Sävligt fält handlar om miljö, hållbarhet och vår gemensamma framtid. Utgångspunkten var begreppet ”slow food”. Vetenskapliga rön visar att de grödor som odlas idag kommer inte att räcka till med hänsyn till befolkningsökningen. Dramatiska klimatförändringar påverkar skördar ytterligare. Hur man odlar näringsrik mat på instabila premisser är en av de viktigaste samtidsfrågorna. Ett av de vetenskapliga förslagen på framtidens hållbara system är att bruka grödor som växer långsammare med djupare rötter och som klarar ökade temperaturer. Framtidens grödor kan utgöras av äldre sorter av spannmål, som inte har industrialiserats – som emmer, Dala lantvete och Balder maltkorn. Andra framtida livsmedelsgrödor som odlas i Sverige är kernza, daglilja och sibirisk ärtbuske.

Dessa verkliga växter och deras latinska namn utgör motiv för Katja Aglerts gestaltning. Konstnären har rest runt och fotograferat grödor på ekogårdarna Warbro kvarn och Hånsta Östergärde gård. Fotografierna har bearbetats och målats av digitalt. Formspråket anspelar på vetenskapliga illustrationer och klassiska, vackra skolplanscher med vetenskapliga motiv, som förr i tiden förenade ett pedagogiskt och estetiskt syfte.

Istället för att rada upp växterna har Katja Aglert komponerat dem utifrån idén om en väv av komplexa relationer. Syftet är att aktivera skolungdomarnas fantasi och deras tankar kring ett hållbart samhälle.

Katja Aglert, född 1970, är utbildad bl.a. vid School of Visual Arts i New York (1996), Konsthögskolan i Umeå (1998–2003) och Konsthögskolan Valand i Göteborg (2000–2002). Hon arbetar med video, text, performance och installation. Hennes konstnärliga praktik är tvärdisciplinär och undersökande. Aglert har haft en rad uppmärksammade utställningar i Sverige och utomlands.

Konstprojektledare: Paola Zamora 
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer